Exemple de plantilla per a un full de l'alumneALUMNE/A:
TRIMESTRE:
FALTES D’ASSISTÈNCIA:
DLL
DM
DC
DJ
DV
DLL
DM
DC
DJ
DV
DLL
DM
DC
DJ
DV
DLL
DM
DC
DJ
DV

TREBALL A CASA: +  -    ½   0
MAT
VAL
CAST
CM

NOTES AVALUACIONS:
MAT
VAL
CAST
CM

DATA
NOTA
DATA
NOTA
DATA
NOTA
DATA
NOTA
DATA
NOTA
AV

AV

AV

AV

AV


NOTES A L’AGENDA:
ALUMNE/A:
LECTURA I TREBALLS
Trimestre 1:

Trimestre 2:

Trimestre 3:

MATERIAL
Trimestre 1:

Trimestre 2:

Trimestre 3:

ACTITUD:
Trimestre 1:

Trimestre 2:

Trimestre 3:
TREBALL A CLASSE:
Trimestre 1:

Trimestre 2:

Trimestre 3:

REUNIONS AMB LA FAMÍLIA:
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3

DADES DE L’ALUMNE/A:
Direcció:
Telèfon:
Mare:
Pare:

NOTES CURS ANTERIOR:
ALTRES INFORMACIONS:

Comentaris

Entrades populars